Foto og artikel Mette G. Sørensen. 

                 Præstedatteren, der healer med lyset

Kærlighed. I 18 år har Inge Marie Busk Nielsen beskæftiget sig med alternativ behandling. Hun er præstedatter og organist gennem 27 år, men det er ingen hindring for at tro på healing.

Healing: ”Den healing, der kommer ud af mine hænder og som jeg altså er kanal for, kan opløse bevidste og ubevidste traumer og blokeringer. Man bliver så at sige nul-stillet, og kan så bygge op af alle de positive ting; frihed, lethed, glæde, overskud,”forklarer den 56-årige lyshealer Inge Marie Busk Nielsen.

Vi sidder i hendes hyggelige og lyse klinik i hjemmet på Kobberupvej i Mejrup og drikker urtete. Det er ikke første gang, jeg besøger Inge Marie. Hun har haft klinikken i hjemmet i 18 år til februar, så hun var en af de første alternative behandlere i byen.

De mange år har ikke sat sine spor. Faktisk ser Inge Marie om muligt endnu mere glad og tilfreds ud end sidst jeg så hende.

”Jamen, når man laver det, man elsker og har det godt med sine omgivelser, så er det jo nemmere at bevare sin sundhed og sprudlen,” indvender hun.

Kanal for kærlighed

Inge Marie arbejder med at videregive overskud og den positivitet til andre via healing. Ja, det vil sige, ifølge hende selv, er det ikke hende, der healer. Hun er bare kanal for energien.

”Hvad er det, du er kanal for?”

”Det højeste, lyset, kærlighed – Gud? Jeg er jo præstedatter, så det vil det, jeg tror på. Lyset ER kærlighed, og det jeg laver er Lys Healing,” smiler Inge Marie, der i øvrigt – ud over sin alternative behandlerjob – også har været organist i 27 år.

Når hun healer, kan der dukke billeder, ord og farver op i hendes sind, som klienten så skal have fortolket i forhold den problemstilling han/hun er i lige nu.

”Der er så mange ting, der kan have påvirket én og have medvirket til den situation, man er i. Det kan gå så langt tilbage som at ens mor kan have fået et chok eller en forskrækkelse, mens man var et foster og den forskrækkelse kan bæres med ind i livet. Det kan forløses ved healing. Vi beder om hjælp til, at det bliver rettet, at den negative situation bliver vendt til noget positivt,” forklarer hun.

Koppen skal være fyldt

Det er vigtigt at skabe det overskud, der skal til, for at folk kan vælge, hvordan livet skal forme sig for dem, mener Inge Marie.

”Vi er nødt til at have koppen fyldt op for at kunne dele ud igen – ellers misbruger vi os selv. At erkende at man har et problem og modtage healing for at rette op på det, er en måde at tage ansvar for sig selv. Vi er opdraget til, at alting skal foregå i hjernen, men hvis vi flytter fokus ned i hjertet – ”den hjertelige selvansvarlighed” – så giver det en helt anden følelse. Det giver selvrespekt – og så respekterer man også andre,” siger hun.

Inge Marie kan så være brobyggeren og healeren.

”For nogen står der alt for meget i vejen. Selv om de kender målet, har de været igennem så meget hårdt, at de har brug for én som mig til at bygge en bro eller fjerne forhindringer. Først da kan de lægge det bag sig og lukke døren”.

Støvsuger det tunge væk

Når man kommer til Inge Marie, bliver man bedt om at lægge sig på briksen. Så lægger hun hænderne på klientens hoved og beder om at få den hjælp, der skal bruges.

”De fleste gange bliver der simpelt hen ”støvsuget” først. Alt det, der er uroligt, tungt, trist, angstfyldt og forvirret bliver fjernet, og der kommer en tomhed i kroppen og af og til også i hovedet,” forklarer Inge Marie og fortsætter:

”Og så er det, man skal bygge op. Hvad er det, jeg gerne vil have fyldt på? Hvordan vil jeg gerne at livet skal være? Kan jeg se på mit arbejde med andre øjne? Hvordan ændrer jeg min tilgang til besværlige ting?”.

Nogle gange klares det hele på én session. Andre gange er det så stort et skridt at tage, at man skal have et skub mere – eller også er der ”lige dukket lidt mere op”.

”Det kan være en enkeltstående omgang eller en proces. Det sidste især hvis det er en livsændring, man vil have, eller grundholdninger, der skal ændres,” siger Inge Marie.

Hospice og sygehus

Hun har gennem alle årene haft jævn tilstrømning af klienter. Som hun siger; ”De fleste kommer til mig, men nu er jeg også begyndt at tage ud til klienter, jeg har for eksempel også været på Ankerfjord Hospic, da klienter der, havde brug for behandling.

”Jeg tager også gerne på sygehuset, hvis der er en patient, der vil bruge mig der. Jeg kan ikke love helbredelse, men jeg kan give ro eller noget afklaring indeni. Healing er jo en måde at vise omsorg på – men samtidig er det hjælp til selvhjælp, for atklienten kan føle tryghed og få ro,” siger hun.

Der er markant flere kvinder end mænd, som opsøger Inge Marie Busk Nielsen. Og klienternes alder går lige fra fem dage gammel til 92 år.

Ifølge Inge Marie har også mange unge brug for hjælp.

Hjælp til de unge

”De kan ikke finde ud af deres liv. Vi er på vej ind i “en ny tid” og vi får også ”nye børn”, der har svært ved at gebærde sig. De skal styrkes i deres selvværd og lære at forstå, hvad deres unikke plads skal være, og respektere og anerkende sig selv, som de personer de virkelig er. Det er ikke det samme som ”alle skal se mig, alle skal høre mig”, smiler Inge Marie.

”De unge ser, hører og mærker nogen ting. Mange af dem er høj-sensitive. De har vibrationen med, men de ved ikke, hvad de skal stille op med det. Jeg prøver gennem healing og forklaring at give dem indsigt i sig selv, så de lettere kan vælge til i deres liv.

Men vi finder først fred i os selv, når vi accepterer, at vi skal have hjælp udefra”.

”Hvilken slags hjælp?”

”Fra en fælles bevidsthed – du kan jo kalde det englevæsener. Vi skal bl.a. lære at bede om hjælp. Mennesker kan også være engle for hinanden. Men vi kan da starte med at smile til hinanden. Jeg har let til smil, så jeg smiler til mennesker jeg møder.Man bliver da selv glad, når nogen smiler til én, og det koster ikke noget at dele ud af sine smil og sin glæde,”opfordrer Inge Marie.

BK:”Dyrt? Tjah, det er der nogle, der synes, men der er bestemt også nogen, der synes, at det er helt vildt billigt for et nyt liv”. siger Inge Marie Busk Nielsen.

Del siden