Artikel MidtVest

Alternativ gennem 15 år

Tekst og foto Svend Jakobsen

Den 1. februar har Inge Marie Busk Nielsen haft klinikken Lys Healing på Kobberupvej i Mejrup i 15 år.

Baggrunden er i orden, og de forskellige uddannelser og kurser er på plads hos Inge Marie Busk Nielsen, som snart kan hejse flaget for at fejre 15 år som alternativ behandler i Mejrup. I den forbindelse åbner hun dørene til klinikken, så interesserede og faste ”kunder” kan komme forbi og fejre dagen.

 Grundliggende handler det om, at jeg gerne vil hjælpe mennesker. Jeg håber, jeg kan være med til at " tænde Lyset " hos nogle af de mennesker, som af den ene eller anden årsag, har det svært” siger Inge Marie Busk Nielsen. 

  De problemstillinger, jeg har mødt i klinikken, er meget forskellige, siger Inge Marie Busk Nielsen. Smerter, som hovedpine, rygproblemer, bækkenløsning og piskesmæld

kan lindres eller helt fjernes. Også problemer som astma, allergier og hormon -ubalancer kan afhjælpes, fortæller hun.

 Mange børn med forskellige former for indlæringsvanskeligheder, ordblindhed, hyperaktivitet som ADHD og lignende, har jeg set meget posetive resultater med.

Børn er dejlige at arbejde med for de er åbne og modtagelige uden forbehold.

Jeg oplever også at flere af de børn i dag har spirituelle evner. En følsomhed og åbenhed, som vi voksne kan lære noget af.

Lys Healing

Den alternative behandler har denne forklaring på, hvorfor hendes snart 15-årige klinik fik navnet Lys Healing:

”Lys – er at finde sin indre kerne – kærligheden til sig selv. Healing betyder at gøre hel, og det kan man jo sætte sammen, så det bliver – at finde sit indre lys og blive hel,” siger Inge Marie Busk Nielsen.

Hun er registreret som RAB, Registreret Alternativ Behandler, og for at være med i dette eksklusive selskab skal hun hele tiden være opdateret med kurser og lignende.

I den gæstebog, der er på hendes hjemmeside, kan man læse mange positive beretninger af tilfredse kunder. Jeg har kunder i alle aldre og med meget forskellige baggrunde. Det eneste, kunden behøver er, "at have et ønske om og vilje til, at ville have det bedre" siger Inge Marie.Busk Nielsen.

”Jeg har den medfødte psykiske evne, at jeg kan se, høre og føle lidt mere end de fleste. Så når jeg bliver bedt om hjælp, lægger jeg hænderne på klienten, får kontakt til årsagen og indsigt i,( forklaring på ) hvordan problemet kan løses. Jeg tør godt sige, at jeg ofte føler, jeg er kanal for noget større,”  " Noget, som vi kan bede om hjælp. Og vi  får hjælp, ikke altid som vi har forestillet os det, men som det er bedst for os," siger den lokale behandler.

Tre besøg

De allerfleste mennesker har kun brug for ganske få behandlinger." Er der ikke sket en posetiv forandring efter tre gange,stopper konsultationen," forklare Inge Marie BuskNielsen.

. Der var engang en læge, der sagde til mig. – Jeg ved ikke, hvad du gør – men det virker,” fortæller den lokale behandler.

Der er tale om forløsningsterapi, hvor jeg med indre billeder, ord og energi fra mine hænder, hjælper klienten til at slippe problemerne. Der bliver så plads til følelser som glæde, frihed og lethed. Det bliver nemmere at vælge " det gode liv " at se lysere på tilværelsen.

Inge Marie har en teori, som hun ofte tænker på i sine behandlinger.

”En fysisk smerte har altid en psykisk baggrund, og jeg mener, der er en mening med de ting, vi oplever. Når man tager hånd om sit eget liv, tilgiver og giver slip, bliver alting lettere.Jeg tror på at vi har haft andre , tidligere liv og at oplevelser i disse liv kan have relationer i dette liv. Jeg oplever, at ved at forløse disse gamle traumer løses de problemer også som vi står i lige nu.

Et af hendes andre specialer er stress-forløsning ." Få fjernet  de blokkeringer, der forhindre personen i at mærke, hvad der er vigtig lige nu.  Finde ro indeni sig selv og lære at flyde med livsstrømmen,” slutter Inge Marie Busk Nielsen.

Del siden